2013

De Stem van West

radioshow

De Stem van West

Recording Onherstelbaar Verbeterd

1/2
close

—  

NB The text below is in Dutch, as the radioshow is Dutch spoken.

 

Barbara Visser en Bart Haensel presenteren een aflevering van het fictieve radioprogramma Onherstelbaar Verbeterd, over de dingen die voorbijgaan. Elke week nemen zij afscheid van een maatschappelijk fenomeen. In deze uitzending bespreken zij het legendarische verkeersknooppunt Oudenrijn, de plek waar de eerste file van Nederland stond, op 29 mei 1955.

Na jaren van aanpassen, opbreken, verbreden en ondertunnelen lijken de files rond Oudenrijn definitief opgelost. Daarmee zal deze roemruchte plek geleidelijk uit het collectieve geheugen verdwijnen. In het programma wordt teruggekeken op de periode dat Oudenrijn dagelijks genoemd werd in de verkeersinformatie, en spreken ze over de oorsprong en het wezen van files en autocultuur in Nederland.

Een programma met onvermoede verhalen over verdwenen klaverbladen, onverwachte natuurervaringen en overbodige geluidswallen.


up     down

En inderdaad:

inmiddels (we spreken 2019) is het legendarische knooppunt verdwenen door ondertunneling van de snelweg A2 – een fenomeen begraven.

 

Luister hier: 

http://destemvanwest.nl/uitzendingen/onherstelbaar-verbeterd/

http://destemvanwest.nl/

De Stem van West